Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50562 Library:100148 in /var/www/vhosts/incasseernu.nl/httpdocs/wp-includes/wp-db.php on line 1626
Incassotraject - Dit is rechtadvocaten

Home » Incassotraject

Incassotraject

Het buitengerechtelijke incassotraject, zowel algemeen als op maat

Incasseernu.nl neemt u bij het algemene incassotraject alle zorgen rond uw debiteuren volledig uit handen.
U hoeft ons alleen de factuur- en debiteurgegevens door te geven. Vervolgens gaan wij onmiddellijk voor u aan de slag. Bekijk in dit verband ons handige opdrachtformulier.

Wij benaderen uw debiteur op een gerichte en zakelijke wijze. Wij informeren waarom er nog niet is betaald, en maken duidelijk dat snelle betaling van uw facturen dient te volgen.
Waar nodig treffen wij een betalingsregeling, altijd in overleg met u, en controleren wij vanzelfsprekend de nakoming van de gemaakte afspraken.

U kunt uiteraard ook kiezen voor een meer op maat gesneden incassobenadering.
De medewerkers van Incasseernu.nl stellen het buitengerechtelijke incassotraject dan concreet in onderling overleg met u vast, waaronder het aantal herinneringen, de frequentie daarvan, de telefonische opvolging, en wanneer moet worden overgegaan tot gerechtelijke incasso. Uiteraard wordt u periodiek op de hoogte gebracht over de stand van zaken via onze rapportages. U heeft intussen de tijd om uw aandacht te richten op uw core business.

De gerechtelijke incasso

Waar nodig of gewenst, wordt in goed overleg met u de gerechtelijke incasso opgestart. Uiteraard krijgt daarbij vooraf een duidelijke inschatting van proceskosten en proceskansen.

Vorderingen inclusief rente en kosten tot € 25.000,00

Hierbij dagvaarden wij uw debiteur voor de sector kanton van de bevoegde rechtbank. Griffierechten (zie tarieven vermeld op www.rechtspraak.nl) en dagvaardingskosten worden als voorschot aan u gefactureerd. Vanzelfsprekend verzoeken wij de rechter uw debiteur in deze kosten te veroordelen, zodat u deze kosten later op hem kunt verhalen.

Vorderingen inclusief rente en kosten boven de € 25.000,00

Voor deze vorderingen dagvaarden wij uw debiteur voor de bevoegde rechtbank. Ook daarbij worden griffierechten en dagvaardingskosten als voorschot aan u gefactureerd, en verzoeken wij de rechter om uw debiteur in deze kosten te veroordelen, om deze later op hem te verhalen.

Vorderingen op debiteuren in het buitenland

Op basis van uw algemene voorwaarden, Europese regelgeving en internationale verdragen, stellen wij voor u vast of in Nederland, dan wel in het buitenland moet worden geprocedeerd. U ontvangt hierover een advies, met daarin een duidelijke begroting van onder meer tijdsduur en kosten, en een weergave van verwachte opbrengsten. Onder meer door samenwerking met een advocatenkantoor, aangesloten bij een internationaal netwerk van advocatenkantoren, verenigd in LawLink (www.lawlink.org), is Incasseernu.nl u ook (ver) over de landsgrenzen van dienst bij de effectieve en snelle incasso van uw vorderingen. En ook dan is uiteraard het incassotraject voor u inzichtelijk, blijven de medewerkers van Incasseernu.nl uw aanspreekpunt, en wordt u met onze voortgangsrapportages doorlopend geïnformeerd.

Beslaglegging

Incasseernu.nl verzorgt vanzelfsprekend voor u ook het na de rechterlijke uitspraak eventueel nog noodzakelijke zogenaamde executietraject, waarbij wij ten laste van uw debiteur zorg dragen voor het leggen van beslag, zodat de uitspraak ook effectief leidt tot betaling van hetgeen u in de rechterlijke uitspraak toegewezen heeft gekregen. Ook kan waar nodig of gewenst voor of tijdens de gerechtelijke procedure tot bewarend beslag worden overgegaan.

Faillissementsaanvraag

Naast het dagvaarden van uw debiteur, is ook de indiening van een faillissementsverzoek een effectief incassomiddel. Incasseernu.nl stelt dat verzoek voor u op, en laat dit indienen bij de bevoegde rechtbank via de landelijke samenwerking met de advocatuur. Dergelijk maatwerk bespreken wij met u als vast onderdeel van het gerechtelijke incassotraject.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend gesprek plannen? Neem dan contact op!